UPDATE: Acest articol nu mai este de actualitate – Cititi informati actualizata -> https://avocatmadalinavoicu.ro/drept-civil/de-la-1-februarie-2017-nu-se-mai-plateste-timbrul-de-mediu-pentru-autovehicule/

Sediul materiei în ceea ce privește timbrul de mediu pentru autovehicule îl reprezintă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013, în vigoare de la data de 15.03.2013, cât și H.G. nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U..G nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 137/2013 și care a intrat în vigoare la data de 14.03.2013.

Potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 9/2013, obligația de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:

  1. a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare și a numărului de înmatriculare;
  2. b) la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, înconformitate cu prevederile art. 7;
  3. c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehiculesau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
  4. d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxeispeciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat o hotărâre, în data de 9 iunie 2016, în cauza C- 586/14 (cauza Vasile Budișan contra AJFP Cluj), având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) de Curtea de Apel Cluj.

În esenţă, CJUE a apreciat că taxarea este legală, atât timp cât nu se face o discriminare între vehiculele provenite din străinătate şi cele vândute/cumpărte în ţară. Însă scutirea de la plata timbrului de mediu, pentru autoturismele deja înmatriculate în România pentru care s-a plătit (dar nu s-a restituit) taxa specială, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante,este contrară dreptului Uniunii Europene:

„Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că:

– nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru şi autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în acelaşi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă;

– se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii”.

Instanța europeană a statuat că timbrul de mediu este neutru raportat la concurența dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare naționale deja înmatriculate în România fără plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a celei pentru emisii poluante (paragraf 33).

Astfel, sarcina fiscală care decurge din O.U.G. nr. 9/2013 este aceeaşi pentru contribuabilii care cumpără un autovehicul rulat dintr‑un alt stat membru și care solicită înmatricularea lui în România și pentru aceia care cumpără un autovehicul de același tip, cu aceleași caracteristici și aceeași uzură, înmatriculat în România anterior datei de 1 ianuarie 2007, fără plata vreunei taxe.

Însă, în ceea ce priveşte neutralitatea timbrului de mediu față de concurența dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare naționale deja înmatriculate în România cu plata unei taxe declarate incompatibile, Curtea a arătat că valoarea unei asemenea taxe neconforme trebuie să fie restituită cu dobândă, astfel încât nu mai poate fi considerată ca fiind încorporată în valoarea de piață a acestor autovehicule(par. 36-38). Valoarea reziduală a taxei respective este aşadar egală cu zero, deci inferioară timbrului de mediu aplicat unui autovehicul rulat importat, de același tip, cu aceleași caracteristici și aceeași uzură, ceea ce contravine articolului 110 TFUE (par.39).

Sintetizând, CJUE a declarat că articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă, însă se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.

Întrucât în prezent încă nu există un cadru legislativ care să permită recuperarea sumelor plătite cu titlu de timbru de mediu pe cale administrativă, persoanele interesate se pot adresa instanțelor de judecată.

Cabinetul de avocat Voicu Mădălina oferă consultanță juridică în vederea recuperării timbrului de mediu. Cei interesati in acest sens sunt asteptati cu un email la adresa: office@avocatmadalinavoicu.ro