Solicitarea cheltuielilor de judecată este ultimul act al dezbaterilor dintr-o etapă procesuală. Codul de procedură civilă prevede, în art. 452, că „Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.”

Potrivit art. 453 C.pr.civ.,partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, astfel încât cel care a pierdut să aibă posibilitatea de a cunoaște acest aspect.

Partea care a pierdut procesul se află în situaţia denumită în procedura civilă drept “culpă procesuală”, culpă care nu se suprapune cu reaua-credinţă a părţii, fiind indiferent, sub aspectul cheltuielilor de judecată, atitudinea procesuală a celui care a pierdut procesul. Buna-credinţă a părţii care a pierdut procesul nu justifică exonerarea ei de plata cheltuielilor de judecată. Din acest punct de vedere, între partea care a obţinut câştig de cauză, dreptul ei fiind recunoscut prin hotărâre, şi partea care acceptă judecata şi pierde procesul, riscul acestei situaţii trebuie să fie suportat de această din urmă parte care, prin comportamentul său, chiar dacă nu a fost de rea-credinţă, a obligat pe partea potrivnică câştigătoare să angajeze cheltuielile din proces. 

Ce cuprind cheltuielile de judecată

Acestea constau, potrivit art. 451, alin. 1 C.pr.civ.,  în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Cu alte cuvinte, cheltuielile de judecată sunt acelea efectuate pentru derularea litigiului principal, aflat pe rolul instanţei. Astfel, aceste cheltuieli au caracter accesoriu, acordarea acestora depinzând de rezultatul capătului de cerere principal. 

Solicitarea cheltuielilor de judecată pe csle separată

Referitor la o asemenea situaţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat, prin Decizia nr. 19/2013, pronunţată cu ocazia examinării unui recurs în interesul legii, că aceste cereri sunt principale şi sunt supuse taxei judiciare de timbru. Aşa fiind, pentru cererile principale prin care se solicită, pe cale separată, plata cheltuielilor de judecată, cererea trebuie taxată la valoarea pretenţiilor.

În motivarea deciziei, se arată că, prin declanşarea unui nou litigiu pentru recuperarea cheltuielilor de judecată, se generează costuri suplimentare pentru sistemul judiciar. Nu numai că accesul liber la justiţie nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, dar este justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. 

Tot cu privire la cheltuielile de judecată, Înalta Curta de Casație și Justiție s-a pronunțat și prin Decizia nr. 8/16.05.2016, precum și deciziile interpretative nr. 34/16.11.2015 și nr. 59/18.09.2017.

Instanța supremă subliniază caracterul autonom al procesului subsecvent în pretenții vizând recuperarea unor cheltuieli de judecată din alt dosar, în temeiul unei răspunderi delictuale și nu în temeiul unei rezervări, într-un proces anterior, a dreptului de a pretinde cheltuielile pe cale separată.

Cheltuieli de judecată care pot fi reduse de către instanţă

Potrivit art. 451 C.pr.civ., instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său.

Reducerea cheltuielilor poat fi dispusă de instanţă şi la plata experţilor judiciari şi a specialiştilor (experţi, inclusiv specialişti în analize de laborator sau ai altor instituţii relevante).

Important: Nu vor putea fi micşorate cheltuielile de judecată având ca obiect plata taxei judiciare de timbru şi nici plata sumelor cuvenite martorilor. 

Pentru solicitarea de informații juridice, vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul 0736383144 sau prin email, la următoarea adresă: office@avocatmadalinavoicu.ro