În această informare, explicăm modul în care prelucrăm, inclusiv colectăm, utilizăm, transmitem și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când apelați la serviciile oferite de Cabinetul de avocat Voicu Mădălina, precum și atunci când utilizați site-ul nostru web.

Respectarea confidențialității datelor dumneavoastră reprezintă unul dintre angajamentele fundamentale ale Cabinetului de avocat Voicu Mădălina (denumit în continuare „Cabinetul”).

Prin urmare, depunem toate eforturile să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

În sensul Regulamentului (UE) 2016/679, datele personale reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Când utilizați formularul de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, ne dați/transmiteți în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, cât și ale potențialilor parteneri de afaceri, angajați, stagiari sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului www.avocatmadalinavoicu.ro, în ceea ce privește toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line. Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • cui putem dezvălui datele personale.

OBIECTIVE, TEMEIUL DE PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

În contextul interacțiunii dvs. cu Cabinetul, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți fi vizat de activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 1. Dacă sunteți client sau potențial client al Cabinetului:

1.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi:

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, în pregătirea materialelor necesare în cursul procedurilor judiciare, este posibil să ne bazăm pe datele personale relevante pentru cazul dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe executarea contractului de asistență juridică drept motiv de procesare și/sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul GDPR).

1.2. Comunicarea cu dumneavoastră:

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de domeniul de interes. De asemenea, ne bazăm și în acest caz, pe executarea contractului ca motiv pentru procesare /și/sau pentru a face demersuri la cererea peroanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul GDPR).

1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat:

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligațiile legale sau obligațiile impuse Cabinetului de statutul care guvernează profesia de avocat (de exemplu, obligația de a aplica principiul „cunoaște-ți clientul”). În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală (art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul GDPR).

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți reprezentant sau persoana de contact a unui client sau potențial client al Cabinetului:

2.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi:

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare în cursul procedurilor litigioase. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

2.2. Comunicarea cu dumneavoastră:

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de domeniul de interes. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat:

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse Cabinetului de statutul care guvernează profesia de avocat (de exemplu, obligația de a aplica principiul „cunoaște-ți clientul”). În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală (art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul GDPR).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, funcția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Cabinetului, de obicei de către dvs., după cum este necesar, pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus.

 1. Dacă sunteți angajat sau alt colaborator al unui client al Cabinetului sau potențial client:

3.1. Furnizarea serviciilor juridice solicitate de la noi:

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare în cursul procedurilor de litigiu și de arbitraj. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

3.2. Comunicarea cu dumneavoastră:

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de domeniul de interes. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

3.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei de avocat:

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse Cabinetului de statutul care guvernează profesia de avocat (de exemplu, obligația de a aplica principiul „cunoaște-ți clientul”). În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală (art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul GDPR).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, funcția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Cabinetului, de obicei de dvs., după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

 1. Dacă sunteți un solicitant de loc de muncă / stagiu:

Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Cabinetului. Ne bazăm procesarea datelor pe încheierea și executarea contractului și/sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul GDPR).

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți vizitator al sediului Cabinetului:

Folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Cabinetului, și anume protejarea acestor spații, active și personal (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați website-ul www.avocatmadalinavoicu.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia (art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR).

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

În privința datelor pe care ni le oferiți voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR).

OFERIREA/PUNEREA LA DISPOZITIE A DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., Cabinetul vă pune în vedere să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre).

Dacă furnizați Cabinetului datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care Cabinetul intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:

 • să dezvăluim datele vs. de contact eventualilor asociați/parteneri sau colaboratori din cadrul Cabinetului;
 • dacă este în interesul dvs. și este necesar, vom divulga datele personale relevante instanțelor judecătorești sau autorităților relevante, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.

DURATA PROCESĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât pe durata contractului de asistență juridică, cât și ulterior, în conformitate cu politica internă a Cabinetului și obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract de asistență juridică, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – vă permite să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea atelor – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndepinirea scopurilor pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de situație);
 • dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale, în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând o solicitare scrisă la Cabinet de avocat Voicu Mădălina, Str. Sarmisegetuza, nr. 2A, Bl. D1-3, Sc. B, Et. 5, Ap. 24, Iași, județ Iași sau prin email, la adresa: office@avocatmadalinavoicu.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor personale.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.