De la 1 februarie 2017 nu se mai plătește timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017,  este în vigoare din data de 1 februarie 2017.

Printre prevederile cuprinse în această lege se numără și abrogarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XII din Legea nr. 1/2017 prevede: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.”

Abrogarea OUG nr. 9/2013 presupune şi eliminarea procedurii administrative de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, reglementată de art. 12 din acest act normativ. Această procedură prezenta importante avantaje, întrucât permitea restituirea integrală a taxelor achitate în temeiul unor legi şi ordonanţe adoptate cu încălcarea dreptului european – OUG nr. 50/2008, Legea nr. 9/2012 de către organul fiscal competent, fără a mai fi necesară parcurgerea unei proceduri judiciare.

Legea 1/2017 abrogă o taxă contrară legislaţiei comunitare (așa cum rezultă din hotărârea CJUE în cauza Budișan), însă în cazul celor ce au achitat deja taxa şi nu au recuperat banii, procedura de recuperare pare să se complice.

Anterior Legii nr. 1/2017, au existat două proceduri administrative în domeniu. Este vorba despre cea prevăzută de OUG nr. 8/2014, prin care se instituia procedura de restituire dedicată celor care au obţinut hotarări judecătoreşti prin care li s-a recunoscut dreptul la restituire a taxei speciale, taxei pe poluare şi taxei pe emisii poluante anterior datei de 31 decembrie 2015.

A doua procedură administrativă este cea prevazută de OUG nr. 40/2015 (privind timbrul de mediu), care prevedea procedura de restituire pentru cei care nu aveau o hotarare judecatorească obţinută sau nu se încadrau în condiţiile impuse de OUG nr. 8/2014.

Prin abrogarea integrală a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule se elimină inclusiv posibilitatea restituirii pe cale administrativă a sumelor prevăzute de art. 12, respectiv a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Prin Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 682/1.154/2016, s-a aprobat procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Având în vedere abrogarea OUG nr. 9/2013, faptul că ordinul mai sus menționat a fost emis în aplicarea art. 12 din OUG nr. 9/2013, contribuabililor nu li se vor mai restitui, pe cale administrativă, sumele în speță.

Restituirea pe cale administrativă a acestor sume va putea fi realizată în baza unui nou act normativ (fie o lege, fie o ordonanță) ce ar trebui emis în perioada următoare.

În prezent, taxele auto achitate (sub diversele denumiri avute) pot fi recuperate de către persoanele care au obținut acest drept în baza unei hotărâri judecătorești.