Începând cu data de 1 februarie 2017, antreprenorii vor fi scutiţi de costurile de înmatriculare a unei entităţi, astfel că vor putea înfiinţa mai uşor, printre altele, o societate cu răspundere limitată (SRL) sau se vor putea constitui ca persoane fizice autorizate (PFA), în acelaşi regim simplificat. Măsura este inclusă în Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017,  în vigoare din data de 1 februarie 2017.

Astfel, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017, la registrul comerţului nu se vor mai percepe următoarele:

 1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:
 • cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;
 • cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;
 • cererile de menţiuni simple – 45 lei:
 • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;
 • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;
 • declaraţie model 1 – PJ/PFA, II, IF;
 • declaraţie model 2 – PJ/PFA, II, IF;
 • declaraţie model 3 – PJ/PFA, II, IF;
 • cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;
 • cerere de menţiune operaţiune unică – PJ;
 • cerere de menţiuni – PFA, II, IF;
 • cerere depunere şi menţionare acte – PJ;
 • cerere depunere şi menţionare acte – PFA, II, IF;
 • cerere depunere situaţii financiare – PJ;
 • cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;
 • cerere îndreptare erori materiale – PJ;
 • cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;
 • cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;
 • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;
 • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;
 • cererile de menţiuni complexe – 220 lei:
 • cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;
 1. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;
 2. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.