Recunoasterea hotararilor judecatoresti straine in Romania se face confom regulilor Codului de procedura civila. Potrivit dispozitiilor legale, prin hotarari straine se intelege: hotararile judecatoresti pronuntate de instantele competente din alte state precum si  actele notariale sau actele de jurisdictie contencioasa sau necontencioasa ale oricaror autoritati competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene.

Procedura privind recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în state membre UE este prevăzută de reglementări comunitare cu aplicabilitate directă în statele membre, și anume Regulamentul nr 44/2001 privind competența, recunoașterea și punerea în executare a hotărârilor în materie civilă și comercială și Regulamentul nr. 805/2004 privind stabilirea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate.
Hotărârile judecătorești pronunțate în state din afara UE se supun prevederilor Codului de procedură civilă, Cartea a VII-a – „Procesul civil internațional”.

În acest context, amintim că, începând cu data de  10.01.2015, se aplică Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Acest regulament se aplică de către toate statele membre (inclusiv de Danemarca) și elimină  procedura de exequatur numai pentru hotările pronunțate în baza unei acțiuni introduse după 10.01.2015. Chiar dacă noua normă europeană a abrogat Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, reținem faptul că Regulamentul (CE) nr. 44/2001 va continua să se aplice pentru următoarele categorii de hotărâri:

 • hotărâri pronunțate înainte de 10.01.2015 și
 • hotărâri pronunțate după 10.01.2015, dar în baza unei acțiuni depuse înainte de 10.01.2015.

Conform art. 1094 din Codul de procedura civila, in Romania sunt recunoscute de plin drept numai hotararile straine referitoare la statutul personal/civil al cetatenilor statului unde au fost pronuntate.

Potrivit art. 1095 C.pr.civ.,  hotararile referitoare la alte procese pot fi recunoscute în România pentru a beneficia de puterea lucrului judecat, daca:

 1. hotararea a carei recunoastere si executare se solicita este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronuntata;
 2. instanta care a pronuntat-o a avut competenta sa judece procesul, fara a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii;
 3. exista reciprocitate in ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Recunoasterea hotararii straine poate fi refuzata daca (art. 1096 C.pr.civ.):

 1. hotararea pronuntata este intr-o materie in care persoanele nu dispun liber de drepturile lor si a fost obtinuta cu scopul exclusive de a sustrage cauza incidentei legii aplicabile conform dreptului international roman;
 2. hotararea incalca ordinea publica de drept international privat roman;
 3. procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare, chiar nedefinitiva, a instantelor romane ori se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine;
 4. este inconciliabila cu o hotarare pronuntata anterior ei in strainatate si susceptibila de a fi recunoscuta in Romania;
 5. instantele romane aveau competenta exclusiva pentru judecarea cauzei;
 6. a fos incalcat dreptul la aparare;
 7. hotararea poate face obiectul unei cai de atac in statul in care a fost pronuntata.

Instanta romana nu examineaza in fond hotararea straina si nici nu o modifica, ci doar dispune recunoasterea acesteia pe teritoriul Romaniei (art. 1097 C.pr.civ).

Cererea de recunoastere este rezolvata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoasterea hotaririi straine.

In cazul hotararilor de decadere din drepturi parintesti sau de divort, recunoasterea se poate solicita la tribunalul de la domiciliul minorului sau de la cel al sotului cetatean roman (in cazul divortului).

 Acte necesare:
Cererea de recunoastere a hotararii straine  trebuie sa fie insotita de:

 • copia hotararii straine si dovada faptului ca aceasta este definitiva;
 • copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare, comunicate  partii care a fost lipsa in instanta straina sau orice alt act oficial care sa ateste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute, in timp util, de catre partea impotriva careia s-a dat hotararea;
 • orice alte acte care pot proba ca hotararea straina indeplineste celelalte conditii prevazute de lege.

Actele vor fi insotite de traduceri autorizate si vor fi apostilate sau supralegalizate, iar in cazul neprezentarii unora dintre aceste documente, instanta poate fixa un termen pentru a fi prezentate ori poate accepta documente echivalente.

Cererea de recunoastere a hotararii straine se solutioneaza pe cale principala prin hotarare sau pe cale incidenta prin incheiere interlocutorie, dupa citarea partilor (art. 1101, alin. 1 C.pr.civ.). Daca din hotararea straina rezulta ca paratul a fost de acord cu admiterea actiunii, cererea poate fi solutionata fara citarea partilor (art. 1101, alin 2 C.pr.civ.).

 

Pentru demersurile de recunoastere a sentintei de divort de catre o instanta din Romania, persoanele interesate pot da procura speciala unui avocat din Romania care sa ii reprezinte. Cei interesati in acest sens sunt asteptati cu un email in care sa isi prezinte pe scurt situatia, la adresa: office@avocatmadalinavoicu.ro