Prin procedura executării silite creditorul, titular al unui drept care a fost recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, il constrânge pe debitorul care refuză să execute de bună voie obligațiile decurgând din titlu să le aducă la îndeplinire în mod silit, asigurandu-se astfel respectarea dreptului initial incalcat si, totodata, restabilirea ordinii de drept.

In materia executarii silite, cabinetul nostru va ofera urmatoarele servicii

– recuperarea creantelor din litigii civile, comerciale sau penale;
– recuperarea creantelor constatate printr-o hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala sau prin alte titluri executorii;
– solutii pentru recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
– redactare si sustinere contestatii la executare
– asistenta si/ sau reprezentare juridica in fata instantelor de judecata sau a altor institutii competente in domeniu