Cabinetul nostru oferă consiliere și servicii de asistență juridică sau reprezentare în orice aspect referitor la raporturile dintre angajați și angajatori, ținând cont de importanța practică deosebită pe care o au raporturile juridice de muncă în cadrul societatii actuale.

Serviciile oferite cuprind, printre altele:

– redactarea contractelor de munca

– asistenta la incheierea, respective in executarea sau la incetarea contractelor de munca

– consultanta pentru elaborarea/ redactarea clauzelor specifice ( clauza de confidentialitate, de neconcurenta, de formare profesionala etc.)

– asistenta in cadrul negocierilor collective, negocierea si punerea in aplicare a contractelor collective de munca

– consultanta juridica referitoare la  respectarea legislatiei privind dreptul mncii

– asistenta in cadrul cercetarii disciplinare

– restructurarea personalului (reconversie profesionala, concedieri, pensionare etc.)

– aspecte legate de imigratie (obtinerea vizei, a permisului de munca)

– litigii de munca