Dreptul mediului reprezinta  ansamblul reglementarilor juridice si institutiilor create in vederea protectiei, conservarii si ameliorarii mediului, conform obiectivelor de dezvoltare durabila.

Cabinetul nostru acodra consultant juridical in domeniul dreptului mediului cu privire la urmatoarele aspect:

– consultanta juridica in domeniile in care se desfasoara activitati cu impact asupra mediului
– consultanta cu privire la obtinerea avizelor de mediu
– consultant si asistenta juridical in intocmirea rapoartelor de mediu
– asistenta privind evaluarea nivelului de conformare cu cerintele legislatiei de mediu
– redactarea, respectiv revizuirea clauzelor contractuale referitoare la obligatiile de mediu
– asistenta si reprezentare juridica in raporturile cu autoritatile si institutiile publice competente in domeiu
– asistenta si reprezentare juridical in litigii avand ca obiect diferite probleme de mediu