Dreptul comunitar reprezinta setul de norme adoptate de Comunitatea Europeana.

În materia dreptului comunitar, cabinetul nostru va ofera urmatoarele servicii:

– consultanţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată naţionale în invocarea dispoziţiilor dreptului european – tratate, regulamente, directive, decizii etc. – şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene relevante in cauza;
– consultanţă şi reprezentare juridică în vederea formulării unor cereri de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o acţiune în interpretarea tratatelor sau a validităţii şi interpretării actelor adoptate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii