Dreptul civil reglementeaza toate relatiile de natura partimoniala sau nepatrimoniala care au in centru pesroanele fizice sau juridice.

Printre cele mai domenii reglementale de dreptul civil, se numara: dreptul de proprietate,  diferitele tipuri de contracte, raporturile de familie, mosteniri, liberalitati, raspunderea civila.

Fiind domeniul care genereaza cele mai multe litigii la nivel national, serviciile de consultanta si asistenta sau reprezentare juridica devin indispensabile oricarei persoane diligente participanta la circuitul civil.

Printre serviciile pe care le oferim in acest domeniu, se numara:

– consultanta juridica
– intermediere in vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare
– actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara
– actiuni in constatare
– rezolutiunea si rezilierea contractelor
– cereri de partaj judiciar
– succesiuni
– raspundere civila delictuala si contractuala
– actiuni in nulitatea actelor
– actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune
– actiuni in pretentii
– actiuni posesorii
– consultanta/ asistenta in materie de mosteniri, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri
– redactare contracte
– consultanta referitoare la diversele tipuri de contracte, prcum: contracte devanzare-cumparare, donatie, inchiriere, imprumut s.a.
– consultanta si asistenta juridica la negocierea si incheierea contractelor
– asistenta in materie de publicitate imobiliara, intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara
– asistenta in vederea obtinerii autorizatiilor necesare executarii sau desfiintarii constructiilor
– asistenta privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
– redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinari, cereri reconventionale
– asistenta juridica si reprezentare in fata instantei de judecata
– cereri de ordonanță președințială
– cereri în vederea emiterii ordonanțelor de plată
– masuri asiguratorii
– contestatii la executare
– investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti
– asistenta si reprezentare in fata notarului public