– consultanta juridica
– intermediere in vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare
– actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara;
– rezolutiunea si rezilierea contractelor
– partaj judiciar;
– succesiuni;
– raspundere civila delictuala si contractuala;
– actiuni in nulitatea actelor
– actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
– actiuni in pretentii;
– actiuni posesorii;
– mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;
– consultanta referitoare la contracte de:
– vanzare-cumparare
– donatie
– de inchiriere
– de imprumut
– depozit
– de intretinere
– de rentă viagera.
– publicitatea imobiliara, intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara
– autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor;
– certificatul de urbanism;
– autorizatia de construire;
– exproprierea pentru cauza de utilitate publica
– redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinare, cerere reconventionala
– redactare contracte
– asistenta juridica si reprezentare in fata instantei de judecata
– masuri asiguratorii;
– contestatii la executare;
– investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;
– asistenta si reprezentare in fata notarului public