Dreptul administrativ reglementeaza relatiile sociale in cadrul administratiei de stat sau in legatura cu aceasta, adica relatiile dintre organele administrative si dintre acestea si alte orgsne de stat, cele dintre administratie si cetateni, relatiile de natura conflictuala dintre autoritatile publice sau persoanele juridice de drept privat careexercita atributii de putere publica pe de o parte si cei vatamati in dreptul lor prin acte administrative ale acestor autoritati, pe de alta parte.

Serviciile pe care vi le oferim in acest domeniu consta in:

– consultanta juridica in ce priveste actele administrative emise de catre autoritatile sau institutiile publice (obtinerea unor astfel de acte, contestarea, anularea acestora)
– consultanta juridica privind incheierea/executarea/modificarea/incetarea contractelor administrative
– consultanta juridica in relatia cu Administratia Finantelor Publice
– consultanta privind participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica
– consultanta si reprezentare in fata autoritatilor publice privind legislatia vamala, taxe si impozite, TVA, accize, impozitul pe profit, etc.
– consultanta si reprezentare in procedurile administrative si judiciare generate de controalele organelor de inspectie fiscala
– redactare plangeri impotriva proceselor-verbale ce cuprind amenzi, debite restante, majorari, penalitati de intarziere, recalculari, accize, tva, impozite cu sau fara retinere la sursa etc.
– asistenta juridica si reprezentarea persoanelor fizice si juridice in fata instantei de contencios administrativ si fiscal