1. Intrarea cu pasaport in Romania

Cetatenii ucraineni care intră în Romania cu pasaport* beneficiaza de viza de 90 de zile. In acest interval, se pot deplasa oriunde fara restrictii.

*Pasaportul biometric permite intrarea in Romania fara viza, pentru o perioada de 90 de zile, intr-un interval de 180 de zile anterior fiecarei zile de sedere.

Cetatenilor ucraineni care intra în Romania, inclusiv cei care nu cer statut de refugiat, li se aplică aceleasi conditii:

 • poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman (pasaport in cazul Romaniei);
 • prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit;
 • nu sunt inclusi in categoria strainilor impotriva carora s-a instituit masura interzicerii intrarii în Romania sau care au fost declarati indezirabili;
 • pe numele lor nu au fost introduse semnalari în Sistemul de Informatii Schengen in scopul nepermiterii intrarii;
 • nu prezinta un pericol pentru apararea si siguranta nationala, ordinea, sanatatea ori morala publica.*

*Persoanele care vin din Ucraina sunt exceptate de la carantinare pentru COVID-19, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) nr. 9 din 25.02.2022 privind modificarea si completarea Hotararii CNSU nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor.

Pentru informatii suplimentare privind tipurile de vize: eViza | Ministerul Afacerilor Externe (mae.ro)

 1. Intrarea fara pasaport in Romania

Cetatenii ucraineni care nu au pașaport sau chiar niciun act de identitate pot fi acceptati în Romania in baza Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania.

Sunt acceptati in procedura de azil chiar si minorii neinsotiti. Rezolvarea cererilor lor se face cu prioritate.

Statutul de refugiat politic si protecția subsidiara se acorda pe o perioada nedeterminata. Solicitantul primeste un document temporar de identitate din partea autoritatilor romane. El poate fi cazat temporar in spatii de tranzit amenajate de autoritatile locale si este apoi tansferat într-un spatiu special al Inspectoratului pentru Imigrari.

Solicitantul de azil are, printre altele, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a ramane în Romania până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil;
 • dreptul de a fi asistat de un avocat in orice faza a procedurii de azil;
 • dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, în orice faza a procedurii de azil, un interpret apt să asigure o comunicare corespunzatoare;
 • dreptul de a contacta și a fi asistat de un funcționar al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) in orice faza a procedurii de azil;
 • dreptul de a fi consiliat si asistat de un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale, romane sau straine, in orice faza a procedurii de azil;
 • dreptul de a fi informat, în momentul depunerii cererii sau ulterior, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii, într-o limba pe care o înțelege sau pe care se presupune în mod rezonabil ca o întelege, cu privire la procedura de urmat, drepturile pe care le are si obligatiile ce îi revin pe parcursul procedurii de azil, cu privire la consecintele nerespectarii acestor obligatii si ale lipsei cooperarii cu autoritatile competente, precum si cu privire la consecintele retragerii cererii;
 • dreptul la protectia datelor personale si a oricăror alte detalii în legatura cu cererea sa;
 • dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a carui valabilitate va fi prelungita periodic de Oficiul Roman pentru Imigrari;
 • dreptul solicitantului de protectie internationala care nu dispune de mijloace de întretinere de a beneficia, la cerere, pe toata durata procedurii de azil, de conditii materiale de primire, care ii garantează subzistenta;
 • dreptul de a fi cazat în centrele de primire si cazare, aflate in subordinea Oficiului Roman pentru Imigrari, pana la incetarea dreptului de a ramane pe teritoriul Romaniei, pentru solicitantul de azil care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru intretinere;
 • dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea conditiilor de cazare si asistenta in centrele de cazare;
 • dreptul de a primi gratuit asistenta medicala primara si tratament corespunzator, asistenta medicala spitaliceasca de urgenta, precum si asistenta medicala si tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viata in pericol iminent;
 • dreptul de a fi inclus în programele naționale de sanatate publica ce au drept scop prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile, in situatiile de risc epidemiologic;
 • dreptul de a primi asistenta sociala;
 • dreptul de a primi acces la piața fortei de munca in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani, dupa expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil, daca in cazul cererii sale nu a fost luata o hotarare in faza administrativa a procedurii, iar intarzierea nu poate fi imputată acestuia, precum si pe perioada derularii procedurii de azil in faza judecatoreasca;
 • dreptul solicitantilor de azil minori de a avea acces la învatamâatul anteprescolar, prescolar si scolar obligatoriu, in aceleasi conditii ca si minorii cetateni romani.

Printre obligatiile solicitantilor de azil se numara:

 • obligatia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, in scris, cererea motivata cuprinzand datele indicate de organul la care o depune, precum si de a se supune fotografierii si amprentarii. Amprentarea nu este efectuată în cazul strainilor care nu au implinit varsta de 14 ani;
 • obligatia de a prezenta autoritatilor competente informatii complete si reale cu privire la persoana si la cererea sa de azil;
 • obligatia de a depune toate documentele pe care le are la dispozitie si care au relevanta cu privire la situatia sa personala;
 • obligatia de a preda documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmand sa primeasca altul.
 • obligatia de a urmari stadiul procedurii si de a informa Inspectoratul General pentru Imigrari cu privire la schimbarea resedintei;
 • obligatia de a raspunde la solicitarile organelor cu atributii in domeniul azilului;
 • obligatia de a nu parasi localitatea de resedinta fara autorizarea Oficiului Roman pentru Imigrari. Autorizatia va fi emisa de Oficiul Roman pentru Imigrari in urma unei analize individuale, obiective si imparțiale, iar in cazul neautorizarii, aceasta va fi motivata.

Cetatenii non-ucraineni

Cetatenii altor state (nemembre UE) care sunt rezidenti in Ucraina si detin un pasaport valabil, pot trece in Romania prin orice punct de frontiera.

Pentru mai multe informatii: Information and assistance – situation in Ukraine – IOM Migration information center

Dreptul de azil este garantat prin articolul 18 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Articolul 19 interzice expulzarile colective si protejeaza persoanele impotriva stramutarii, expulzarii sau extradarii catre un stat unde exista un risc serios de a fi supuse pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.

Statele membre ale UE au convenit asupra unei politici in domeniul azilului comune la nivel european, care include protectia subsidiara și temporara.

Procedura de acordare a azilului trebuie să fie corecta si eficace in intreaga Uniune. Acest principiu sta la baza sistemului european comun de azil (SECA).

Toate persoanele care fug din tara lor de origine din cauza persecutiilor sau a unor vatamari grave au dreptul să solicite protectie internationala. Azilul este un drept fundamental, iar acordarea lui persoanelor care indeplinesc criteriile stabilite în Conventia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor constituie o obligatie internationala pentru Statele-Parti, printre care se numara si statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru mai multe informatii: Garantarea dreptului de azil (europa.eu)

 

Legislatie aplicabila:

Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul juridic al strainilor in Romania

Link-uri utile:

IGI | Depunere cerere de azil (gov.ro)

IGI | Informații privind accesul și drepturile cetățenilor ucraineni în România (limba română, engleză și ucraineană) (gov.ro)

Romanian Border Police (politiadefrontiera.ro)

Prima pagină – Допомога (dopomoha.ro)

Cabinetul nostru ofera asistenta juridica gratuita cetatenilor ucraineni care solicita protectie internationala in Romania.

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail, la urmatoarea adresa: office@avocatmadalinavoicu.ro
 • telefonic: 0736383144