Organizatiile neguvernamentale sunt structuri institutionalizate de natura privata, independente in raport cu orice autoritate publica, fara scop patrimonial, active in orice domeniu in care se manifesta nevoia societatii: educatie, stiinta, cercetare, cultura, protectie sociala, minoritati, drepturile omului, protectia mediului. Din punct de vedere juridic, in Romania, organizatiile neguvernementale pot exista sub trei forme: asociatie, fundatie, federatie.

Asociatiile si fundatiile – cunoscute generic si ca organizatii neguvernamentale sau non-profit – sunt persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, active in orice domeniu in care se manifesta nevoia societatii: educatie, stiinta, cercetare, cultura, protectie sociala, minoritati, drepturile omului, protectia mediului.

Serviciile juridice pe care vi le oferim in aceasta materie cuprind:

– consultanta juridica cu privire la infiintarea de asociatii si fundatii, sindicate, federatii
– redactarea actelor constitutive
– modificarea actelor constitutive
– redactarea actelor aditionale
– asistenta in redactarea proceselor-verbale ale organelor aociatiei sau fundatiei
– consultanta in derularea activitatii ONG-ului
– reprezentare in fata instantei de judecata pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei/ fundatiei ori pentru dizolvarea acestora, cat si in oricare alte aspecte, dupa caz
– reprezentare in fata altor autoritati competente